27. nov, 2019

Bygget tar fart

Nu blir det bygga av. Kul att se hur det växer ett hus i trädgården.